Aktualności

30.07.2015

“Nie umiera Ten,
Kto pozostaje w pamięci żywych“

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 30 lipca b.r. zmarła wieloletnia nauczycielka matematyki i wychowawca Pani Profesor Lucyna Woch.

Rodzinie i Bliskim
składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Dyrekcja, grono pedagogiczne i społeczność uczniowska
Zespołu Szkół Energetycznych


Ceremonia pożegnalna odbędzie się dnia 4 sierpnia 2015 roku o godzinie 9:00 na Cmentarzu Rakowickim

07.07.2015
24 sierpnia 2015 (poniedziałek)
matematyka - godz. 8.00
język polski  - godz. 9.00 (klasa 3c i 2c)
UTK - godz. 8.00
diagnostyka i naprawa komputerów  - godz. 8.00
sieciowe systemy operacyjne - godz. 10.15
język francuski - godz. 12.00
język rosyjski - godz.12.00
podstawy elektrotechniki i elektroniki - godz. 14.00

25 sierpnia 2015 (wtorek)
informatyka – godz. 8.00
aplikacje serwerowe – godz. 8.00
podstawy pomiarów i technik wytwarzania układów – godz. 8.00
pomiary elektryczne i elektroniczne – godz. 8.00
pracownia montażu maszyn i urządzeń elektrycznych -  godz. 9.00
język angielski – godz.9.30
język polski - godz. 10.00  (pozostałe klasy)

26 sierpnia 2015 (środa)
programowanie strukturalne i obiektowe - godz. 8.00
tworzenie statycznych stron internetowych - godz. 8.00
aplikacje klienckie - godz. 8.00
sieci komputerowe - godz. 8.00

Egzaminy poprawkowe maturalne
24 sierpnia 2015, godz. 11.30 – język polski ustny
25 sierpnia 2015, godz. 9.00 – język angielski i matematyka
04.07.2015
Przypominamy, że potwierdzenie  woli podjęcia nauki w naszej szkole odbywa się poprzez złożenie oryginałów świadectwa i sprawdzianu gimnazjalnego do wtorku
7 lipca do godz. 14.00
Dyrektor Szkoły zaprasza rodziców nowo przyjętych uczniów na spotkanie, które odbędzie się w czwartek 9 lipca o godz. 16.30 na sali gimnastycznej
19.06.2015
Turystyka piesza towarzyszy prawie wszystkim wycieczkom szkolnym. Młodzież zmagając się niejednokrotnie z samym sobą, dopingując się nawzajem, mozolnie wchodzi na szczyty górskie. Zorganizowana, dobrowolnie podejmowana aktywność ruchowa pełnić może duże znaczenie w rozwijaniu twórczych zamiłowań młodzieży i umiejętności racjonalnego spożytkowania czasu wolnego ...

12.06.2015
Przetarg na "Remont konserwatorski elewacji frontowych – I etap w dawnej Szkole Wydziałowej św. Jadwigi z okresu autonomii galicyjskiej przy ul. Loretańskiej 16 (A-1269)" został opublikowany w zakładce informacje/zamówienia publiczne.
Strona 1 z 9  > >>